Merhaba Misafir

Kuzey Lykia’dan yeni bir yapı yazıtı

PDF

Bu makalede Elmalı Müzesi’nden M.S. 3. yüzyıla ait yeni bir yazıt tanıtılmaktadır. Bu yazıttan anlaşıldığına göre, rahip ve rahibeler kendi paralarıyla bir yapı (muhtemelen bir müştemilat binası) inşa ettirmişlerdir. Yazıtta geçen isimlerin çoğunluğunun epikorik kökenli olduğu anlaşılmaktadır. İsimlerin genel dağılımına bakıldığında, Hellen kökenli olan isimlere iç bölgelerde daha az rastlandığı; buna karşılık, yerli isimlerin iç bölgelerde daha yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu durum, iç bölgelerdeki Helenizasyon’un kıyı bölgelerine göre daha zayıf olduğunun bir göstergesidir.

Yayınlandığı Kaynak : Archivum Anatolicum-Anadolu Arşivleri
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 13
  • ISSN : 1300-6355
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 57-68
  • IO Kayıt No : 108496
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi