Merhaba Misafir

İklim değişikliğinin ve iklim değişikliğiyle ilgili küresel anlaşmaların çevre etiği bakımından değerlendirilmesi

PDF

Bu çalışmada temel olarak iklim değişikliği ve ilgili küresel düzenlemeler çevre etiği bağlamında irdelenmektedir. Çalışmanın öncelikli konularını çevre bilinci ve çevre etiği, iklim değişikliği sorunsalı, Birleşmiş Milletler nezdinde kabul edilen uluslararası iklim anlaşmaları ve iklim etiği oluşturmaktadır. Küresel düzeyde uygulanan düzenlemeler çevre etiği yaklaşımları bakımından incelendiğinde ise, BMİDÇS, Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması’nın insanmerkezci bir yaklaşımla hazırlandığı konusunda geniş kapsamlı bir mutabakatın olduğu görülmektedir. Diğer taraftan, iklim değişikliği sorunsalının “kendine özgü” niteliklerini de kullanarak münhasır bir alan olarak ortaya çıkan iklim etiği iklim değişikliği-etik ilişkisinin daha derin bir biçimde incelenmesini sağlamaktadır. Hâkim değer sistemi insan kaynaklı iklim değişikliği gibi küresel çevre sorunları hakkında düşüncelere yön vermek açısından uygun ve yeterli değildir. Bu kapsamda, iklim değişikliğinde kuşaklar arası adalet gibi ciddi bir sorunun çözümü için daha yüksek ahlaki standartlar ve normlar gerekmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 7
  • ISSN : 1309-1107
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 130-146
  • IO Kayıt No : 108482
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi