Merhaba Misafir

Etkinlik temelli sınıf yönetimi hizmet içi eğitim kursu programının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi

PDF

Günümüzde yaşamın her alanında hızlı bir gelişim ve değişim süreci yaşanmaktadır. Bu değişimlere uyum sağlayabilmek için kurum ve kuruluşlar bünyelerinde hizmet veren çalışanlarına hizmet içi eğitimler düzenlemektedir. Bir toplumun en önemli kurumlarından olan eğitim kurumu içinde yer alan öğretmenlerin de kendilerini geliştirmek istedikleri alanlar ile ilgili hazırlanan hizmet içi eğitim programlarına katılmaları önemlidir. Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerine yönelik etkinlik temelli bir sınıf yönetimi hizmet içi eğitim kursu programını geliştirmek, uygulamak ve uygulama sonrasında öğretmenlerin programa yönelik görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın modeli nitel araştırma yaklaşımının içerisinde yer alan özel durum yönteminin bütüncül tek durum desenidir. Çalışma grubunu 9'u kadın ve 7’si erkek olmak üzere 16 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma bulgularına göre geliştirişen hizmet içi eğitim kurs programının yararlı olduğu ve öğretmenlerin daha önce katıldıkları hizmet içi eğitim programlarından olumlu yönde farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenler grup içi etkileşimin yeterli olduğu ancak gruplar arası etkileşimin yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Sonuç olarak öğretmenlerin etkinlik temelli hizmet içi eğitim programı hakkındaki genel düşüncelerinin olumlu olduğu ve geliştirilen programın amacına hizmet ettiği kanısına varılmıştır. Hizmet içi eğitim programı akademik yönden değerlendirildiğinde yararlı olduğu, içeriğin ve gerçekleştirilen etkinliklerin memnuniyet verici ve etkili olduğu belirlenmiştir. Hizmet içi eğitim programı uygulama ve yöntem açısından değerlendirildiğinde genel olarak eğitimin verimli olduğu belirtilmiştir. Hizmet içi eğitim programı içerik açısından değerlendirildiğinde ise eğitimin yeterince tanıtıldığı ve dönütlerin etkin olarak verildiği sonucuna varılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 8
  • ISSN : 2146-7811
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2146-7811
  • Sayfa Aralığı : 397-418
  • IO Kayıt No : 108305
  • Yayıncı : Amasya Üniversitesi