Merhaba Misafir

Matematik öğretmen adayları doğal sayıları nasıl tanımlıyor?

PDF

Kanıtlama ve problem çözme ile birlikte en temel matematiksel etkinliklerden biri olan tanımlama, alan bilgisinin ana bileşenlerinden biridir. Tanımlar; öğretim yöntemleri, konuların sırası, hangi teoremlerin ve kanıtların ele alınacağı gibi öğretmenlerin didaktik kararlarını da etkiler.Matematik eğitiminin en temel kavramlarından olan sayı kümelerinin doğru algılanması matematiğin de anlaşılmasının ve kullanılmasının yolunu açar. İlk halkası doğal sayılar olan sayı kümeleri, doğal sayılardan gerçek sayılara kadar birbirlerine ön şart ilişkisiyle bağlıdır. Matematik öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının bu kümeleri doğru bilmeleri ve titiz bir şekilde tanımlayabilmeleri öğrencilerin sayı sistemini doğru inşa edebilmeleri için önemlidir.Bu araştırma, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının alan ve pedagojik alan bilgilerini belirlemek amacıyla yapılmış olan daha geniş bir tez çalışmasının parçasıdır. Her sınıf düzeyinden 40’ar olmak üzere 160 ilköğretim matematik öğretmen adayına, sayılar ve işlemler öğrenme alanı ile ilgili 14 kavramın (doğal sayı, asal sayı, mutlak değer vs.) tanımlarını içeren açık uçlu bir ölçek uygulanmıştır. Bu çalışmada ‘doğal sayı’ tanımına ait yanıtlara yer verilmiştir. Tanımlar, Zazkis ve Leikin (2008) tarafından oluşturulan doğruluk ve zenginlikkriterleri bağlamında incelenmiştir. Araştırma sonuçları, öğretmen adaylarının doğal sayıyı tanımlarken daha genel ifadelerle veya daha özel ifadelerle gerek veya yeter şartlardan yoksun tanımlar yapabildiklerini göstermiştir. Uygun bazı tanımların ise matematiksel dildeki özensizliği ve minimal olmaması gibi nedenlerle titiz olmadığı görülmüştür. Tüm sonuçlar değerlendirildiğinde öğretmen eğitiminde tanımların yapısına, rolüne ve eş değer ifadelerine odaklanmanın ve hepsinden önce kavramlar üzerine düşünecek fırsatlar vermenin son derece önemli olduğu söylenebilir.

Yayınlandığı Kaynak : Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 8
  • ISSN : 2146-7811
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2146-7811
  • Sayfa Aralığı : 240-271
  • IO Kayıt No : 108300
  • Yayıncı : Amasya Üniversitesi