Merhaba Misafir

Okul öncesi öğretmen adaylarının bilim insanı kavramlarına ilişkin metaforik algıları: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi örneği

PDF

Bu araştırma, okul öncesi öğretmen adaylarının bilim insanının özellikleri ve bilim insanı kavramlarına ilişkin metaforik algılarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada, nitel araştırma desenlerinden araştırmanın doğasına uygun olan “olgubilim deseni” kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları amaçlı örneklem yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemine göre seçilmiştir. Çalışma grubunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, eğitim fakültesi okul öncesi öğretmenliğinde öğrenim gören 225 kadın ve 32 erkek olmak üzere toplam 257 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler toplanırken üzerinde; “Bilim insanı … olmalıdır. Çünkü … .” ve “Bilim denince aklıma … gelir. Çünkü … .” ifadelerinin yazılı olduğu boş bir kağıt dağıtılmış ve öğretmen adaylarının bu ifadeleri tamamlamaları istenmiştir. Araştırmanın sonucunda; okul öncesi öğretmen adaylarının bilim insanında olması gereken özellikleri 65 farklı özellik olarak ifade ettikleri “Bilim İnsanı” kavramına yönelik ise 74 adet geçerli metafor oluşturdukları görülmüştür. Öğretmen adaylarının bilim insanı algılarının olumlu yönde olduğu, metaforlarında ise geleneksel algılara sahip oldukları belirlenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 8
  • ISSN : 2146-7811
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2146-7811
  • Sayfa Aralığı : 215-239
  • IO Kayıt No : 108299
  • Yayıncı : Amasya Üniversitesi