Merhaba Misafir

Afet yönetiminde disiplinler arası bilgi sistemleri

PDF

Afet risklerinin doğru tahmin edilebilmesi mevcut hassasiyetlerin tespiti ile mümkündür. Farklı disiplinlerin çalışma alanlarına giren bu araştırmaların uygun platformlarda bir araya getirilmesi ve paylaşıma açılması ile oluşturulacak sağlıklı bilgi, risk azaltma planlamasının amacına ulaşabilmesini sağlarken, bütüncül afet yönetim sisteminin de kusursuz kurgulanabilmesine olanak tanıyacaktır. Bu alanda oldukça geniş bir birikime sahip Amerika Birleşik Devletlerinde uzun süredir aktif olarak kullanılan HAZUS sistemi günümüzün en gelişmiş afet yönetimi ve bilgi paylaşımı araçlarından biridir. Bu çalışmada HAZUS çalışma sistemi incelenmiş ve yakın geçmişte ülkemiz koşullarına göre kurgulanarak hayata geçirilen AYDES sisteminin geliştirilmesine yönelik ipuçları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Kent Akademisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 12
  • ISSN : 2146-9229
  • Sayı : 4
  • eISSN : 2146-9229
  • Sayfa Aralığı : 779-791
  • IO Kayıt No : 107607
  • Yayıncı : Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği