Merhaba Misafir

Kent parklarda kalite kriterlerinin değerlendirilmesi: Karabük Kordon Park örneği

PDF

Özellikle son yıllarda kentsel mekânda kalite alanında birçok çalışma yapılmıştır. Kentsel alanda yapılan çalışmalar, kullanıcıların mekânı algılayış biçimi ve mekânın kullanıcı gereksinimlerine verdiği cevaplar üzerine yoğunlaşmaktadır. Kentsel ölçekte bulundukları çevrenin kalitesine pozitif katkıları olan kent parklar ise bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışmada Karabük Kordon Parkta kalite kriterleri üzerinden kullanıcı algısının ölçülmesi araştırılmaktadır. Bu amaçla çalışmaya parkta yapılan gözlemler ile başlanılmış ve kullanıcılar ile yapılan ön görüşmeler sonucunda, değerlendirilecek olan kalite kriterleri (konfor ve imaj ile kullanım ve aktiviteler) belirlenmiştir. Daha sonra park kullanıcıları arasından rastlantısal olarak seçilen 55 kişiye anket çalışması uygulanmıştır. Elde veriler sonucunda Kordon Parkın çözümlenmesi gereken en önemli probleminin, kullanıcıların parkın güvenliği ile ilgili olumsuz görüşlerinden kaynaklanan, kötü imaj olduğu anlaşılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Kent Akademisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 12
  • ISSN : 2146-9229
  • Sayı : 4
  • eISSN : 2146-9229
  • Sayfa Aralığı : 752-764
  • IO Kayıt No : 107605
  • Yayıncı : Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği