Merhaba Misafir

Kent içi yol ağaçlarının sonbahar renk etkilerinin görsel kalite analizi: Erzurum kenti örneği

PDF

Kent içi yol (KİY) ağaçları açık-yeşil alanlar içerisinde cadde, bulvar ve refüjlerde kent ortamına estetik ve işlevsel katkılar sağlamaktadır. Kent içinde gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarında ekolojik, biyolojik, teknik bilgiler kadar estetik faktörler de önemlidir. Estetik faktörler içinde renk en önemli kriterler arasında yer aldığı gibi bitkisel tasarımlarda da görsel algılama üzerinde en etkili faktörler arasında yer almaktadır. Peyzaj manzarasının ya da herhangi bir görsel kaynağın niteliği, durumu, kalitesi görsel peyzaj kalitesi olarak tanımlanmaktadır. Görsel peyzaj kalitesinin belirlenmesinde görsel kalite analizi kullanılmaktadır. Kent içi yol ağaçlarının sonbahar renk etkilerinin görsel kalite analizini tespit etmek amacı ile gerçekleştirilen bu araştırmada Erzurum’da ana cadde niteliğinde 15 farklı kent içi yolu araştırma materyali olarak seçilmiştir. Araştırmada yöntem olarak görsel kalite analizi kullanılmıştır. Bu bağlamda, görsel kalite analizini gerçekleştirebilmek için hazırlanan foto-anket Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde okuyan öğrencilere uygulanmıştır. 74 kişiyle bire bir yapılan anket çalışmasının sonuçları SPSS programında analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda; en yüksek ortalama görsel kalite puanını KİY7 (Atatürk Üniversitesi Kampüsü): 4.22, en düşük puanı KİY15 (Cumhuriyet Caddesi): 1.46 almıştır. Görsel kaliteyi belirleyen Değerlendirme Kriterleri (DK) içinde en yüksek ortalama puanı DK2 (Renklerde Doğallık): 3.11, en düşük ortalama puanı DK5 (Renklerde Ritim-Tekrar): 2.81 aldığı görülmüştür. Araştırmada katılımcı öğrencilerin okudukları bölümler ile görsel kalite değerlendirme parametreleri arasındaki ilişkinin istatistiki olarak KİY1 (Mumcu Caddesi), KİY12 (Yavuz Sultan Selim Bulvarı), KİY15 (Cumhuriyet Caddesi)’de önemli bulunurken, katılımcıların cinsiyetleri ile arasındaki ilişki ise KİY1 (Mumcu Caddesi), KİY2 (Fatih Sultan Mehmet Bulvarı), KİY4 (Erzurum-Erzincan Yolu), KİY6 (İstasyon Caddesi) ve KİY11 (Sanayi Caddesi)’de istatistiki olarak önemli bulunmuştur (P<0.05).

Yayınlandığı Kaynak : Kent Akademisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 12
  • ISSN : 2146-9229
  • Sayı : 4
  • eISSN : 2146-9229
  • Sayfa Aralığı : 739-751
  • IO Kayıt No : 107604
  • Yayıncı : Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği