Merhaba Misafir

Erzurum kentinin turizm potansiyelin belirlenmesine yönelik bir araştırma

PDF

Erzurum kenti hem kent merkezi hem de yakın çevresinde sahip olduğu doğal ve kültürel zenginliklerle turizm açısından oldukça önemli bir potansiyele sahiptir. Özellikle kentin yakın çevresindeki dağlık alanlar, değişken topoğrafik ve etnik yapı, kültürel çeşitlilik, iklim özellikleri, bölgenin biyolojik çeşitlilik açısından zenginliği, kentin markası durumunda olan tarihi ve turistik yapılar, kış turizminin cazibe merkezlerinden biri olan Palandöken Dağı bu zenginliğin en önemli parçalarını oluşturmaktadır. Ancak bu kadar olumlu etkenin yanında, yeterince tanıtım ve turizm planlamasının yapılamayışı, kaynakların etkin kullanılmayışı, turizm alanında kentin istenilen kalkınma düzeyine ulaşamaması gibi olumsuz etkenler de söz konusudur. Bu çalışma Erzurum’da kentini tanıyan, kentte yaşayan ve kentteki turizm aktiviteleri konusunda bilgi sahibi olan uzman gruplara yönelik SWOT Analiz tekniği kullanılarak yapılmıştır. Yapılan analizle kenttin turizm potansiyeline yönelik güçlü ve zayıf yönler ile gelecekte oluşabilecek fırsatlar ve tehditlerin neler olabileceği belirlenmeye çalışılmıştır. Örneklem büyüklüğü hesaplanarak toplam 96 kişiyle birebir yapılan anket çalışmasının sonuçları SPSS programında analiz edilmiştir. Yapılan çalışmaya göre kentin zengin kültürel dokuya sahip olması, Palandöken Dağı ve kış turizmine yönelik modern tesislerin bulunması, şehrin tarihi ve kültürel yapısı, doğa turizmine yönelik artan ilgi gibi pek çok kriter, çalışmada fırsatlar ve güçlü yönler olarak belirlenmiştir. Zayıf yönler ve tehditler arasında ise doğal ve tarihi güzelliklerin ulusal ve uluslararası düzeyde yeterince tanınmaması, çevre ve kent estetiğinin yetersizliği, bilinçsiz turizm aktiviteleri kentin doğal, kültürel yapısını tehdit etmesi, altyapı imkânları ve turistik işletmelerin istenilen düzeyde gelişmemiş olması yer almaktadır. Çalışma sonucunda, turizmin sürdürülebilir, katılımcı planlama anlayışıyla yapılması, yerel halkın geleneksel yapısının korunarak bu sürece entegre edilmesi, turizm erişim noktalarının belirlenerek uygun planlamaların yapılması gibi pek çok konuda önerilerde bulunulmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Kent Akademisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 12
  • ISSN : 2146-9229
  • Sayı : 4
  • eISSN : 2146-9229
  • Sayfa Aralığı : 714-728
  • IO Kayıt No : 107602
  • Yayıncı : Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği