Merhaba Misafir

Sağlıklı kent kavramı için nüfus kriterinin önemi

PDF

Günümüz itibarıyla uygarlık düzeyi, kentleşme ile beraber ölçülür bir düzeye gelmiştir. 2018 itibarıyla, 8 milyara yakın dünya nüfusunun yaklaşık 5 milyarı kentlerde yaşamakta ve nüfusu 1 milyon kişiyi geçen 500 adetten fazla kent bulunmaktadır. Yirminci yüzyıl sonlarında artan çevresel kirlilik, bozulan doğal ortamlar, küresel iklim değişiklikleri gibi faktörlerden dolayı, sürdürülebilir bir gelişmenin gerekliliği ortaya koyularak bunun da çıkış noktasının kentler olduğu kabul edilmiştir. Sağlıklı kent kavramı da bu dönemde ortaya çıkan bir kavramdır. Bu bağlamda, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 1987 yılında Sağlıklı Şehirler Projesini başlatmıştır. Her yıl dünya çapında çok sayıda şehir bu proje kapsamında sağlıklı şehirler ulusal ve uluslararası ağlarına üye olmaktadırlar. Kuşkusuz bir kenti oluşturan en önemli öge demografik ögedir. Herhangi bir kentin tüm ekonomik, sosyal ve fiziki şartları nüfus gelişimine göre değişmektedir. Tüm bu konulara kentte yaşayan toplumun sağlığı da dahildir. Bu makalenin konusu sağlıklı bir kent olabilmek için nüfus kriterinin önemini ve nüfus büyüklüğünün sağlıklı kent oluşumundaki etkilerini tartışmaktır. Bu makale kapsamındaki temel yöntem ise; kentsel gelişme, nüfus ve sağlıklı kent kavramları üzerinde literatürü aktarabilmek, bu konularla ilgili olarak güncel rakamları ve mevcut durumu ortaya koyabilmek, bu sayede kentsel nüfusun kent sağlığı için önemini ortaya koyarak dünya üzerindeki rolünü ve gidişatını anlamak, ayrıca bazı standartları genelleştirerek nüfus kriterinin sağlıklı kent olma yolundaki önemini tartışmaya açabilmektir.

Yayınlandığı Kaynak : Kent Akademisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 12
  • ISSN : 2146-9229
  • Sayı : 4
  • eISSN : 2146-9229
  • Sayfa Aralığı : 703-713
  • IO Kayıt No : 107601
  • Yayıncı : Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği