Merhaba Misafir

Belediyelerin kurumsal iletişiminde sosyal medya: Karadeniz Bölgesi örneği

PDF

Günümüzde geleneksel iletişim araçlarının yavaş yavaş önemini kaybettiği onun yerine dijital ortamlarda kendini gösteren ve her geçen gün yaygınlaşan sosyal medya mecralarının insanların hayatında yer aldığına şahit oluyoruz. Sosyal medya ortamları sadece kişilerin değil ama aynı zamanda kurumların da yapılanmalarında etkisini göstermekte, kurumsal iletişimin gelişmesinde önemli bir enstrüman olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmamızın da konusu olan ve halka en yakın kurumlardan birisi olan belediyelerin hizmetlerinin tanıtımında, vatandaşların talepleri, beklentileri, memnuniyet ya da memnuniyetsizlikleri gibi nedenlerle çalışmalarında kurumsal iletişime ağırlık verdikleri görülmektedir. Belediyelerin kurumsal iletişimden beklentileri ile bu beklentilerin karşılanmasında sosyal medyanın sağlayacağı avantajlar birbiriyle örtüşmektedir. Çalışmamızda, Karadeniz Bölgesinde yer alan 32 belediyenin kurumsal iletişimlerinde sosyal medya kullanımları içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Bu doğrultuda belediyelerin sosyal medya hesaplarında 17 Eylül – 16 Ekim 2018 tarihleri arasında yaptıkları paylaşımlar irdelenmiştir. Yapılan içerik analizi sonucunda, belediyelerin sosyal medya kullanımına ilgi gösterdiği, kurumsal iletişimlerinde sosyal medyayı geleneksel iletişim mecralarına benzer şekilde tek taraflı kullandığı görülmektedir. Ayrıca sosyal medya mecralarının belediyeler tarafından sadece dış hedef kitleye yönelik kullanıldığı, kurum içi iletişimde ise bu mecralardan faydalanılmadığı anlaşılmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Kent Akademisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 12
  • ISSN : 2146-9229
  • Sayı : 4
  • eISSN : 2146-9229
  • Sayfa Aralığı : 682-702
  • IO Kayıt No : 107600
  • Yayıncı : Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği