Merhaba Misafir

Avrupa popülizmi ve yerelcilikle olan bağları

PDF

Yerelcilik, merkezi bir yerde veya merkezi bir otoritede yoğunlaşmış güçlerin veya işlevlerin yeniden dağıtılması veya atanması sürecidir. Günümüzde yerelcilik, idari faaliyetlerin yürütüldüğü sorun veya bölgeye en yakın örgütsel seviyeden hareketle sorumluluk dağılımı, planlanması ve uygulanmasıdır. Batıda, eyalet ve belediye düzeyindeki hükümetlerle paylaşılan federal ve federal ücretler bunun ilk örneği olmuştur. AB üyeliği sürecinde, pek çok kurucu yetki, devletçiliğin azaltılması nezdinde popülizm ve merkezileşmenin azalmasıyla, önceki dönemlerin de temel değerlerinden biri olan devlete ait işletmelerin özelleştirilmesi ve devlet idaresinde merkezi olmayan bir hükümet tarzının kurulması gibi yenilikler ile uygulanmıştı. Şimdilerde ise AB’de yerel siyasette, şaşırtıcı bir biçimde popülist tarzda muhafazakar, yerelci ve geleneksel değerlerin savunuculuğunu savunma eğilimi artmış; bölgeselcilikte hızlı bir ekonomik gelişmenin peşine düşmek ve böylece entegrasyon döneminden geri durup nispeten modern ve müreffeh bir seviyede kalma stratejileri yaygınlık kazanmıştır. Bu çalışmada, AB’de entegrasyon süreçlerine zıtlık arz eden ve iktidar ilişkilerinin yerelcilik üzerinde yer değiştirmesi olarak ortaya çıkan bu yeni tutum ve kökenleri araştırılmıştır. Mayıs 2019’da yapılan Avrupa seçimleri popülizmin yükselişiyle göze çarpmaktadır. Siyaseten temsilde optimum orana yaklaşmak için, sosyal ve idari açıdan atılan adımların rolü de burada tartışılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Kent Akademisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 12
  • ISSN : 2146-9229
  • Sayı : 4
  • eISSN : 2146-9229
  • Sayfa Aralığı : 670-681
  • IO Kayıt No : 107599
  • Yayıncı : Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği