Merhaba Misafir

Türkiye’de bir yeni-belediyecilik filizi: Komünist Başkan’ın zaferi

PDF

Bu çalışmada, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi sonuçları Tunceli özelinde değerlendirilmiştir. Çalışma içerisinde, belediye başkanlığını kazanan Fatih Mehmet Maçoğlu’nun yerel yönetimlere bakışı ve uygulamak istediği politikalar, antikapitalist hareketlerin son dönemde yerel yönetimlere dönük artan ilgileri ve bu bağlamda geliştirdikleri yeni-belediyecilik yaklaşımı çerçevesinde değerlendirmektedir. Bu değerlendirmeyi yapabilmek için Sayın Maçoğlu ile yapılmış bir yarı-yapılandırılmış mülakat da çalışmaya dâhil edilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Kent Akademisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 12
  • ISSN : 2146-9229
  • Sayı : 4
  • eISSN : 2146-9229
  • Sayfa Aralığı : 657-669
  • IO Kayıt No : 107598
  • Yayıncı : Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği