Merhaba Misafir

Artvin ve Hopa yerel seçim sonuçlarının CHP açısından siyasal sosyolojik değerlendirilmesi

PDF

Makalenin amacı Hopa ve Artvin yerel seçim sonuçlarının siyasal sosyolojik bir içerikle analizidir. Bu amacın gerçekleşmesi noktasında öncelikle yerel siyaset ve yerel demokrasi meselesi AKP Belediyeciliğinin belli başlı özelliklerini dikkate alarak tartışılacaktır. Belediyelerin tarihsel olarak merkeze bağımlı konumları, AKP Belediyeciliğinin İslami dönüşüm ve neo-liberalizmle olan ilişkisi üzerinde durulacak belli başlı hususlardır. Metnin ikinci bölümü ayrıntılı ve karşılaştırmalı bir seçim analizini içermektedir. Bilindiği üzere hem Hopa hem de Artvin merkezde belediye AKP’den CHP’ye geçmiştir. İki birimdeki sonuç aynıdır. Ancak CHP’ye belediye kazandıran seçim dinamikleri birbirinden farklıdır. Bu hususta makalenin temel iddiası Cumhur İttifakı bloğu karşısında CHP’nin Artvin merkezde İyi Parti, Hopa’da ise HDP desteğiyle seçimi kazandığı yönündedir. Seçim sonuçları bu iddiayı destekleyecek verileri içerisinde barındırır. Çalışmanın üçüncü bölümü Artvin Belediye Başkanıyla yapılan söyleşi ve başkanın kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtların analizini içerir. Bu bölüm aynı zamanda sahadaki bir politik öznenin ilk iki bölümde yerel demokrasi, AKP Belediyeciliği ve seçim sonuçları analizi hakkında söylenenlere ne ölçüde katıldığını da ortaya koyan bir niteliğe sahiptir. Etnisite, kadın, Cerattepe olayları, önseçim gibi konu başlıklarında başkanın yaptığı açıklamalar ise Artvin merkezde şu an yapılan ve gelecekte yapılacak siyaset dilini yakından ilgilendiren unsurları içerisinde barındırır.

Yayınlandığı Kaynak : Kent Akademisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 12
  • ISSN : 2146-9229
  • Sayı : 4
  • eISSN : 2146-9229
  • Sayfa Aralığı : 644-656
  • IO Kayıt No : 107597
  • Yayıncı : Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği