Merhaba Misafir

Tarihi İpekyolu’nda bir durak: Akhan Kervansarayı

PDF

Tarihi İpekyolu, Çin’den Avrupa’ya kadar uzanan 10.000km’lik uzunluğu ile dünyanın en önemli ticaret yollarından biridir. Türkiye, İpekyolu güzergâhında bir köprü görevi görmüş, bu yolu Asya’dan Avrupa’ya bağlamıştır. İpekyolu üzerinde yer alan kervansaraylar, şehirler için ekonomik, kültürel, ve sosyal açıdan çekim merkezleri olmuştur. Sahip olduğu Akhan ve Çardakhan kervansarayları ile Denizli, İpekyolu güzergahında önemli duraklardan biridir. Çardak Han, Denizli’nin Çardak ilçesinde yer alırken, Akhan Kervansarayı, Akhan Mahallesinde şehir merkezine yakın bir konumda bulunmaktadır. Bununla birlikte Anadolu Selçukluların batıda inşa ettiği son kervansaray olması açısından da oldukça önemlidir. Bu durum Akhan Kervansarayını turizm açısından daha avantajlı bir duruma getirmiş ve bu araştırmanın öznesi yapmıştır. Çalışmanın amacı, Akhan Kervansarayının özelliklerini tanıtarak, tekrar canlandırılması düşünülen Tarihi İpekyolu Projesi’nde Akhan Kervansarayının önemini vurgulamak ve farkındalık oluşturmaktır. Bununla birlikte geçmişte oldukça önemli bir yere sahip olan Tarihi İpekyolu’nun günümüzde Çin’in önderliğinde yeniden yapılandırılması projesi sonucunda öne çıkan kervansarayların ait oldukları şehirlere turizm anlamındaki katkılarını da değerlendirilmektetir. Çalışma, için, saha çalışması yapılmış, literatür taraması yapılarak, elde edilen veriler betimsel bir yaklaşımla değerlendirilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Kent Akademisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 12
  • ISSN : 2146-9229
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2146-9229
  • Sayfa Aralığı : 634-643
  • IO Kayıt No : 107596
  • Yayıncı : Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği