Merhaba Misafir

Deniz taşımacılığında risk sermayesi

PDF

Hızla gelişen teknolojiye karşın başarılı girişimcilerin projelerini gerçekleştirebilmesinde halen farklı engeller ortaya çıkmakta ve bunların başında finansman sıkıntısı gelmektedir. Bankalar ellerindeki fonun ciddi bir kısmını yüksek teminat karşılığında daha düşük riske sahip işletmelere aktarmaktadır. Bundan dolayı girişimciler çok düşük sermaye ile kendi işletmelerini kurmakta fakat bu meblağ girişimcilerin projelerini gerçekleştirmek için gerekli yatırım ve pazar payı için genellikle kâfi gelmemektedir. Bu noktada yaratıcı fikirlere ve buluşlara sahip fakat sermaye temin etmede sıkıntı çeken özellikle küçük ve orta boy işletmeler için risk sermayesi ideal bir finansman yöntemi olarak iş yaşamına girmiştir. Küresel piyasalarda daha çok yazılım, biyoteknoloji, medya &eğlence, tıbbi cihazlar&ekipmanlar gibi alanlarda kendisi gösteren risk sermayesi yatırımları son zamanlarda küresel ticaretin belkemiği olan deniz taşımacılığında da kendini göstermektedir. Bu çalışmada deniz taşımacılığı alanında kurulan ve finansman türü olarak büyüme aşamasına gelebilmiş olan risk sermayesi girişim firmaları incelenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Kent Akademisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 12
  • ISSN : 2146-9229
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2146-9229
  • Sayfa Aralığı : 618-633
  • IO Kayıt No : 107595
  • Yayıncı : Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği