Merhaba Misafir

İstanbul’da mevcut bir ofis yapısının enerji etkin tasarım bağlamında yenilenmesine yönelik bir yaklaşım

PDF

Her geçen gün artan enerji talebi nedeniyle yaşanabilir alanlar ve yaşanılabilir bir çevre tasarlarken en önemli faktörlerden biri de enerji verimliliği olacaktır. Sanayi sektörünün, inşaat alanlarının, nüfusun ve enerji tüketimini etkileyen faaliyetlerin artması yeni enerji ihtiyaçlarını gerektirecektir. Ülkemizde enerji ihtiyacının büyük payı fosil yakıtlardan gelmektedir. Bu fosil yakıtların yakılmasıyla elde edilen enerjiden açığa çıkan Co2 gazları gezegendeki artan sıcaklığın nedenlerinden biridir. Dünyamızdaki mevcut yapılar enerjinin toplam %35-40 dan sorumludur. Açığa çıkan olumsuz sonuçların önüne geçilmesi ve azaltılması dünyadaki iklim değişiklikleri için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle de yenilenebilir enerjilerin kullanımı ve daha az enerji tüketen, çevre dostu ve sürdürülebilir binalar gibi bütünleşik tasarıma sahip binalar büyük önem ve fayda sağlayacaktır. Az enerji tüketen, çevre dostu, sürdürülebilir ve gerekli olan enerjiyi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayan binaların tasarımı ve inşaatı, bütünleşik ve iş birliği gerektiren bir süreçtir. Bu durumlar önlem alınmadığı ve destek görmediği her an gezegenimiz de daha büyük felaketlerin oluşumunda hayati önem arz etmektedir ve böylelikle daha az enerji tüketen, çevre dostu ve sürdürülebilir binaların önemi artmaktadır. Bu bağlamda çalışma kapsamında, mevcut bir yapıdaki enerji performansı süreçleri incelenip bu dönüşüm evresinde yapının konforu, enerji verimliliği değişimindeki rolleri irdelenecektir. Bu irdelemeler ışığında seçilmiş bir yapı modellenerek mevcut hali ile simülasyonu yapılacaktır. Entegre edilecek yapı kabuğu malzemeleri, minimuma indirgenecek enerji ihtiyacı ve yenilenebilir enerji kaynakları ile revize edilmiş hali simülasyon edilerek yapılan bu değişimlerle daha az enerji tüketen, çevre dostu ve sürdürülebilir bir bina modeli önerilecektir.

Yayınlandığı Kaynak : Kent Akademisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 12
  • ISSN : 2146-9229
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2146-9229
  • Sayfa Aralığı : 600-617
  • IO Kayıt No : 107594
  • Yayıncı : Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği