Merhaba Misafir

Çağdaş ahşap yapım sistemlerinin çok katlı yapılarda kullanımının incelenmesi: The Tree

PDF

21. yüzyıla gelindiğinde, artan nüfus ile birlikte yapılaşma oranı ve enerji kaynaklarının kullanımındaki artışlar, sürdürülebilir yaklaşımların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu durum ayrıca, yatay yapılaşmadaki alan kısıtlılığı ile birleşerek, düşeyde yükselmeyi gerektirmiştir. Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmelerin etkisinde, düşey yapılaşmada yenilikçi çözümlerin kullanıldığı görülmektedir. Sürdürülebilir ve gelişime açık, hızlı yapım kolaylığı ile “ahşap yapım sistemi” bu anlamda ön plana çıkan yenilikçi sistemlerden biridir. Çapraz Tabakalı Ahşap (Cross Laminated Timber-CLT) ve Lamine Ahşap (Glulam Timber) adı verilen ahşap yapım sistemleri, günümüzde kuzey ülkelerinde sıklıkla kullanılan sistemlerdir. Öte yandan, hafiflik, uygulama kolaylığı gibi özelliklerine ve mevcut hammadde stoku potansiyeline rağmen ahşabın, Türkiye’de inşaat sektöründe yapım sistemi olarak kullanımının az olduğu bilinmektedir. Yapılan çalışma ile ahşabın çağdaş yapım sistemi olarak kullanımının örneklenmesi ve Türkiye’de kullanımını artırmak üzere farkındalık yaratılması amaçlanmıştır. Bu anlamda çalışmada, Norveç’te lamine ahşap ve CLT sistemi ile üretilen, yapıldığı dönemin en yüksek ahşap yapısı olan The Tree yapısı ele alınmıştır. Yapıya yönelik bilgilerin edinilmesinde; Norveç Bergen Kenti Hordaland Bölgesi’ndeki yapı yerinde gözlenmiş; proje müdürü eşliğinde proje detayları yapı üzerinde tartışılmıştır. Bunun yanı sıra, yapı hakkında günümüze kadar yapılmış çalışmalar incelenmiştir. Çalışmada ilk olarak; ahşap malzemenin özellikleri ve çağdaş bir yapım sistemi olarak kullanımı ele alınmış, geçmişten ve günümüzden çeşitli örneklere yer verilmiştir. Sonrasında, Türkiye’de ahşap ve ahşap yapı konusu incelenmiştir. The Tree yapısı ve yapım sistemine yönelik bilgilerin aktarıldığı bölüm ile çalışma sonlandırılmıştır. Yapılan çalışma ile çağdaş ahşap yapım sistemlerinin Türkiye’de düşey yapılarda nasıl kullanılabileceği örneklenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Kent Akademisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 12
  • ISSN : 2146-9229
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2146-9229
  • Sayfa Aralığı : 586-599
  • IO Kayıt No : 107593
  • Yayıncı : Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği