Merhaba Misafir

Kentsel rekreasyon kapsamında çocuk oyun alanlarında güvenlik: Isparta Ayazmana ve Gökçay Mesireliği örneği

PDF

Bu çalışmada, Isparta kent merkezinde yer alan Ayazmana Mesireliği ve Gökçay Mesireliği örneğinde çocuk oyun alanları güvenlik açısından incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı çalışmaya konu olan mesire alanlarında yer alan çocuk oyun alanlarının, National Program for Playgrounds Safety (NPPS) kuruluşu tarafından hazırlanan formlar aracılığıyla değerlendirilerek güvenlik sınıfının ortaya konmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, konu ile ilgili literatür çalışması yapılmıştır. Çocuk oyun alanları tasarım kriterleri irdelenerek çalışma alanındaki çocuk oyun alanları; NPPS kuruluşunun çocuk oyun alanları tasarlanırken göz önünde bulundurulması gereken kriterler dikkate alınarak hazırlamış olduğu form üzerinden değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular fotoğraflar yardımıyla desteklenmiştir. Değerlendirme sonucunda Ayazmana Mesireliğinde yer alan çocuk oyun alanı 13 puan alarak C güvenlik sınıfına dahil olurken Gökçay Mesireliği çocuk oyun alanı ise 12 puan alarak D güvelik sınıfına dahil olmuştur. Sonuç olarak bu parkların daha güvenli oyun imkânı sunmaları için önerilerde bulunulmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Kent Akademisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 12
  • ISSN : 2146-9229
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2146-9229
  • Sayfa Aralığı : 575-585
  • IO Kayıt No : 107592
  • Yayıncı : Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği