Merhaba Misafir

Kentsel dönüşüm ile sürdürülebilir kent önerileri: Selamsız örneği

PDF

Kentsel dönüşüm uygulamaları ilk defa, kentsel büyümeler sonucunda, eski yapıların yıkılıp yeniden yapılması şeklinde, 19. yüzyılda İngiltere’de ortaya çıkmıştır. Zaman içerisinde çeşitli formlara evrilen dönüşüm projelerinde artık sürdürülebilir kentler yaratılarak dönüşümün sadece fiziki değil aynı zamanda sosyo-ekonomik ve kültürel boyutları da dikkate alınmaktadır. Türkiye’de ise kentsel dönüşüm süreci, sanayileşme sonucu artan iç göç ile kentlerde çarpık ve planlamaya uygun olmayan gecekondu bölgelerinin oluşumuna neden olmuştur. 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu ile bu dönüşüm, sadece fiziki dönüşümden ibaret kalmıştır. Bu çalışmada amaçlanan husus, dönüşümün gerekli olduğu yerlerde; bölgede yaşayan halkın da fikirleri alınarak, tarihi dokunun korunduğu, doğa ve çevreyle uyumlu yaşam konseptleri yaratmaya katkı sağlamaktır. Çalışmada, İstanbul’un tarihi merkezlerinden olan Üsküdar’da bir gecekondu bölgesi olan Selamsız semtinde mukim Roman halkın sosyolojik yapısını da dikkate alarak sürdürülebilir kentler yaratma önerisi kapsamında değerlendirilmiştir. Bu çalışmada “Dünyada yenilebilir kentlerde yapılan uygulamalar ile Selamsız bölgesinin tarihi yapısını koruyarak, halkın da beklentilerinin karşılandığı, mutlu bir yaşam konsepti nasıl elde edebiliriz?” sorusuna cevap aranmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Kent Akademisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 12
  • ISSN : 2146-9229
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2146-9229
  • Sayfa Aralığı : 501-519
  • IO Kayıt No : 107587
  • Yayıncı : Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği