Merhaba Misafir

Yerel yönetimler ve blokzincir teknolojisi: Bir yönetişim tasarısı/stratejisi önerisi

PDF

Yeni teknolojiler ve bu teknolojilerin yarattığı yeni yönetişim alanları, kamu yönetiminin geleneksel rollerine meydan okumakta ve yeni yönetişim katmanları ve rolleri ortaya çıkarmaktadır. Blokzincir teknolojisi Endüstri 4.0’ı oluşturan hızlı dijital dönüşümün bir parçası olarak hem bilimsel hem de sektörel araştırmalara konu olmaktadır. Blokzincir teknolojisinin kamu sektöründe uygulanma potansiyeli olmasına rağmen yerel yönetimlere olan etkisi göz ardı edilmektedir. Literatürde bu konuya yönelik disiplinlerarası bir çalışma da bulunmamaktadır. Bu makale, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kartal Belediyesi ile Aralık 2018’te gerçekleştirilen telefon mülakatlarına dayanarak, Blokzincir teknolojisinin yerel yönetimlerdeki yeri hakkında salt teknoloji merkezli olmayan disiplinlerarası bir araştırmayı önermektedir. Bu çalışma yerel yönetimlerde farklı Blokzincir tasarım değişkenlerinin irdelenmesi gereğini ve yerel yönetimlerde Blokzincir teknoloji ile ilgili bilgi boşluğu bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu minvalde, makale teknoloji yönetişimi ve strateji yönetişimi açısından bir dizi öneriler sunmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Kent Akademisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 12
  • ISSN : 2146-9229
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2146-9229
  • Sayfa Aralığı : 475-487
  • IO Kayıt No : 107585
  • Yayıncı : Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği