Merhaba Misafir

Marmara Gölü neden kuruyor?

PDF

Marmara Gölü; Ege Bölgesi’nde, Gediz Havzası içerisinde bulunan ilk aşamada doğal, ancak sonraki dönemlerde seddelenmesi suretiyle tarımsal rezervuar niteliği kazanan bir göldür. Göl, 2002 yılında sulak alan kategorisinde yer almış, 2017 yılında Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescillenmiştir. Gölde 26 alg türü, 6 zooplankton türü, 11 balık türü, 33 iki yaşamlı türü, 162 kuş türü, 32 memeli türü ve 355 bitki türü tespit edilmiştir. Bunların yanında göl, yaklaşık 2700 kişiye tarım ve balıkçılık alanında kaynak oluşturmaktadır. Ancak son birkaç yıldır ülkemizdeki diğer sulak alanlar gibi Marmara Gölü de kuruyarak küçülmeye başlamıştır. 1975-2018 yılları arasında göl alanı yaklaşık olarak %43’lük bir oranda küçülürken bu küçülmenin %38’lik kısmının (2116 ha) 2011-2018 yılları arasında yaşandığı gözlenmiştir. Yapılan çalışmada göl alanındaki çekilmenin sebepleri, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan resmi çalışma ve ölçümler ışığında doğal ve beşeri faktörler olarak iki kısımda incelenmiştir. Çalışma sonucunda Marmara Gölünün kurumasındaki doğal faktörlerin iklim değişikliklerine dayandığı, beşeri faktörlerin ise yanlış/eksik su yönetim politikaları ve Gördes Barajı temelli havzalar arası su transferi projesine dayandığı tespit edilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Kent Akademisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 12
  • ISSN : 2146-9229
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2146-9229
  • Sayfa Aralığı : 441-459
  • IO Kayıt No : 107583
  • Yayıncı : Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği