Merhaba Misafir

Kent ormanlarının sunduğu ekolojik hizmetler

PDF

Kent peyzajında - yüzey akışı, sel riski, partikül kirlenmesi, karbon ayakizi gibi - pekçok çevresel zorluk daha da güçleşmektedir. Endüstrileşme hareketiyle dramatik bir ivme kazanan kentleşme, biyoçeşitlilik, biyo-jeo-kimyasal çevrimler, hidroloji, iklim üzerinde güçlü bir stresördür. Bu bağlamda, kent ağaçları ve kent ormanları , kentsel su, ısı, toprak ve kirlenme döngüleri üzerine olan pozitif etkileri dolayımında değerlendirilebilir. Kent ormanları, kentlerdeki yoğun yapılaşmanın yüklenimlerini ekolojik olarak geri-ödemek ve kayıpları kazanmak için önemli olanaklar sunarlar. Habitat parçalanmasını telafi edebilirler. Kentsel gri peyzajda yeşil yamalar/koridorlar yaratabilirler. Kent sakini için rekreatif, düşünsel, zihinsel, ruhsal, duygusal birçok psiko-sosyal yararlar sağlarlar; sosyal kaynaşmayı geliştirir, dış mekan aktivitesini teşvik ederler. Bu makalede, kent ormanlarının sunduğu çok-yönlü ekolojik hizmetler ele alınarak, kentsel yeşil altyapının günümüzde hedeflenen direşken-sürdürülebilir kentlerin kurulması yönünde yapabileceği katkılar incelenecektir.

Yayınlandığı Kaynak : Kent Akademisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 12
  • ISSN : 2146-9229
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2146-9229
  • Sayfa Aralığı : 420-440
  • IO Kayıt No : 107582
  • Yayıncı : Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği