Merhaba Misafir

Akran değerlendirmesine göre Türkçe öğretmen adaylarının hazırlıklı konuşma becerisinde önem verdikleri hususlar

PDF

Bu araştırmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının hazırlıklı konuşma becerisinde önemli gördükleri noktaların akran değerlendirme tekniği kullanılarak tespit edilmesidir. Araştırma, 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar döneminde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcıları Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Programında öğrenim gören 32’si kız, 10’u erkek toplam 42 öğretmen adayıdır. 9 hafta süren uygulama aşamasında her bir katılımcının sınıf ortamında gerçekleştirdiği hazırlıklı konuşma, dinleyiciler tarafından değerlendirilmiştir. Tarama modelinde yürütülen çalışmanın verileri öğretmen adayları tarafından tutulan akran değerlendirme defterleri aracılığıyla elde edilmiş ve içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Yapılan analizler sonucu öğretmen adaylarının hazırlıklı konuşmalarda önemli gördükleri hususlar “içerik, diksiyon, beden dili, ortam, üslup, görgü kuralları ve kaygı” olmak üzere yedi temada toplanmıştır. Bu temalar altında da çeşitli kodlara yer verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre içerik, beden dili, diksiyon ve kaygı temalarının öğretmen adayları tarafından hazırlıklı konuşmalarda daha önemli görüldüğü belirlenmiştir. Kodlar bazında ise “jest ve mimiklerin kullanımı, ses şiddeti, konu seçimi, göz teması kurma ve dinleyicileri konuşmaya katma”, katılımcıların üzerinde en çok durdukları noktalar olmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : EKEV Akademi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.17753/Ekev1267
  • Cilt : 23
  • ISSN : 1301-6229
  • Sayı : 80
  • eISSN : 2148-0710
  • Sayfa Aralığı : 393-412
  • IO Kayıt No : 107451
  • Yayıncı : EKEV Yayınevi