Merhaba Misafir

Muhasebe meslek mensuplarının zaman yönetimi farkındalıklarının incelenmesi: Denizli ilinde bir araştırma

PDF

Zaman yönetimi konusunda planlamanın kritik önem taşıdığı mesleklerden biriside muhasebe mesleğidir. Bu çalışmada muhasebe meslek mensuplarının zaman yönetimi farkındalıklarının kişisel özelliklerine göre değişip değişmediği incelenmektedir. Denizli ilinde muhasebe mesleğini icra eden muhasebecilere ait verilerinin elde edilmesinde anket tekniğinden faydalanılmıştır. Araştırmanın evrenini Denizli il merkezinde muhasebe mesleği faaliyetlerini sürdüren muhasebe meslek mensupları oluşturmaktadır. Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgulara göre demografik değişkenlerden olan; muhasebe bürolarında çalışan personel sayısı, meslek mensuplarının yaş grupları değişkenlerinde zaman yönetimi algısında farklılıklar olduğu görülmüştür. Ayrıca zaman yönetimi algısı ile meslek mensuplarının çalışma saatleri değişkeni arasında hiçbir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : EKEV Akademi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.17753/Ekev1298
  • Cilt : 23
  • ISSN : 1301-6229
  • Sayı : 80
  • eISSN : 2148-0710
  • Sayfa Aralığı : 371-392
  • IO Kayıt No : 107450
  • Yayıncı : EKEV Yayınevi