Merhaba Misafir

2018 Türkçe Dersi Öğretim Programındaki dil bilgisi öğretimi ile ilgili kazanımlara eleştirel bir bakış

PDF

Türkçe Dersi Öğretim Programı 2005 yılında yapılandırmacı yaklaşıma göre hazırlanarak yürürlüğe girmiş ardından 2015 ve 2017 yıllarında iki kez yenilenmiştir. 2018’de yürürlüğe giren Türkçe Öğretim Programı’nda (MEB, 2018: 8) öğrencilerin gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak dil bilgisi ve yazım kuralları ile ilgili kazanımların artan bir yoğunluk içinde ve aşamalı olarak yapılandırıldığı belirtilmiş ve programda dil bilgisi ile ilgili kazanımlar okuma ve yazma öğrenme alanları içinde verilmiştir. 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki dil bilgisiyle ilgili kazanımları incelemek amacıyla yapılan bu araştırma doküman analizi deseniyle kurgulanmıştır. Programda (MEB, 2019) dil bilgisi ve yazım kuralları ile ilgili kazanımların artan bir yoğunluk içinde ve aşamalı olarak yapılandırıldığı söylenmesine rağmen dil bilgisi ile ilgili en fazla kazanımın 5. sınıf seviyesinde olduğu görülmektedir. Dil bilgisi öğretimi planlanırken önce cümle farkındalığı kazandırıldıktan sonra dil dizgesinin sistemli eklemlenme yapısını kavratmak ve beceriye dönüştürebilmek için parçadan bütüne gidilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : EKEV Akademi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.17753/Ekev1207
  • Cilt : 23
  • ISSN : 1301-6229
  • Sayı : 80
  • eISSN : 2148-0710
  • Sayfa Aralığı : 303-318
  • IO Kayıt No : 107446
  • Yayıncı : EKEV Yayınevi