Merhaba Misafir

Değişim yönetiminin başarısında bir araç olarak stratejik niyetin önemi

PDF

Değişim, yaşamın her alanında ve her döneminde var olan bir olgudur. Örgütlerin yaşam sürelerini etkileyen değişim doğru ve sağlıklı yönetildiğinde olumlu sonuçlar alınabilir ve örgütün yaşam süresi uzatılabilir. Bu nedenle değişim yönetimi yöneticiler için oldukça önemlidir. Değişim sürecinde karşılaşılan güçlükler ve bu güçlükleri ortadan kaldırabilmek için atılması gereken adımlar incelendiğinde bu adımların stratejik niyet kavramının temel unsurlarını içerdiği görülmektedir. Örgütte bir değişimi öngören, ulaşılması zor bir misyon belirleyerek çalışanları bu vizyonu gerçekleştirmek amacıyla motive eden ve örgütte bir gerilme yaratan stratejik niyetin değişim süreci öncesinde işletilmeye başlanmış olması sürecin önündeki engelleri ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır. Böylece stratejik niyet değişim yönetiminin başarısında kullanılabilecek önemli bir araca dönüşecektir.

Yayınlandığı Kaynak : Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 33
  • ISSN : 1300-4646
  • Sayı : 4
  • Sayfa Aralığı : 1153-1165
  • IO Kayıt No : 106946
  • Yayıncı : Atatürk Üniversitesi Yayınları