Merhaba Misafir

Wilsoncu kamu yönetiminde Alman kökenlerin yokluğu: “von Stein, Bluntschli ve Hegel”

PDF

Bu çalışmada, Lorenz von Stein ve Johann C. Bluntschli’nin, Woodrow Wilson’a olası etkileri araştırılacaktır. Kamu Yönetimi’nde köken sorununa dair süren tartışmalarda, Alman ülkelerinde üretilen yönetime ilişkin bilgi, merkeze yerleştirilmektedir. Von Stein ve Bluntschli’ye de bu tartışmalarda önemli anlamlar yüklenmekte ve Hegel’in sadık takipçileri oldukları kabul edilmektedir. Bu bağlamda, Hegel ve Alman Organik Devlet Kuramı üzerinden Von Stein ve Bluntschli’ye, oradan da Wilson’a bir çizginin varlığı öne sürülmektedir. Ancak Hegel dizgesi dışında kalan bu yazarların, ifade edilen çizgi bağlamında Wilson’u etkilediklerini ileri sürmek mümkün değildir. Wilson’un, Alman Organik Devlet Kuramı ve özellikle Bluntschli’nin eserlerinden, ayrıntılı olarak incelemeksizin sadece kendi hedefleri doğrultusunda yararlandığı söylenebilir. Dolayısıyla Wilson’un amacının, bireyin kişisel çıkarlarının yıkıcı etkisi yerine, genelin çıkarlarını gerçekleştirmek, ABD’deki kayırmacılık uygulamalarını sona erdirmek, siyasetin yıkıcı ve manipüle edici etkisinden uzak kalacak “idari aygıtı” kurmak olduğu değerlendirilmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.33630/ausbf.571636
  • Cilt : 74
  • ISSN : 0378-2921
  • Sayı : 4
  • Sayfa Aralığı : 1263-1295
  • IO Kayıt No : 106381
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi