Merhaba Misafir

Mizancı Murad Bey ve siyasi fikirleri

PDF

19. yüzyıl, geleneksel-modern dünyaların çatışmasında ortaya çıkan tüm düalizmlerin öncülüğünde Osmanlı modernleşmesini daha anlaşılır kılabilmek adına incelene gelen en önemli zaman dilimidir. Hiç şüphesiz bu dönemi anlamlandırabilmek; dönem mütefekkirinin, muharririnin, devlet erkânının, tebaanın, hâsılı iz bırakmış tüm bireylerin iç sıkıntılarına, gördüğü sorunlara ve çözüm önerilerine kendi özgün dünyalarından bakabilmekle mümkündür. Bu noktada yüzyılın en çalkantılı geçişlerine bizzat şahit olmuş ve bilfiil siyasi mücadelesini devam ettirmiş önemli simalardan Mizancı Murad Bey’in siyasi fikirlerini incelemek, bir yandan dönemin en önemli akımlarından olan İslamcılık ve Osmanlıcılık tartışmalarına katkıda bulunacak, bir yandan da ismi unutulmaya yüz tutmuş Murad Bey’i araştırmacılara tekrardan hatırlatacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.33630/ausbf.571586
  • Cilt : 74
  • ISSN : 0378-2921
  • Sayı : 4
  • Sayfa Aralığı : 1233-1261
  • IO Kayıt No : 106380
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi