Merhaba Misafir

Uluslararası siyaset sosyolojisi ve güvenlik: Küresel terörizm, sınır güvenliği ve vatandaşlık örnekleri

PDF

Uluslararası İlişkiler literatüründeki geleneksel yaklaşımlara yöneltilen en önemli eleştirilerden bir tanesi, bu yaklaşımların dünya siyasetinin sosyal doğasını ihmal ettiği üzerinedir. Uluslararası ilişkileri sosyolojik perspektiften incelemek üzere daha önceden önemli girişimlerde bulunulduysa da Uluslararası İlişkiler disiplinine sosyoloji ve sosyal kuramı entegre etmenin kazançları üzerinde sistematik bir şekilde duran ilk yaklaşım Uluslararası Siyaset Sosyolojisi olmuştur. Bu çalışma, Uluslararası Siyaset Sosyolojisi yaklaşımının disipline katkılarını ve bu yaklaşımın güvenlik literatürü ile olan ilişkisini ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu amaçla, öncelikle literatürün kapsamlı ve eleştirel bir taramasını yapıp, dayandığı temelleri, yöntemsel ve kuramsal iddialarını ve güvenlik ile olan ilişkisini ortaya koymaktadır. İkinci olarak, Uluslararası Siyaset Sosyolojisi’nin küresel terörizm, sınır güvenliği ve vatandaşlık konularına yaptığı ampirik katkıları incelemektedir. Sonuç bölümünde ise, Uluslararası Siyaset Sosyolojisi’nin sınırlarının olup olmadığı ve akademik dünyada nasıl bir yankı uyandırdığı ortaya koyulmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.33630/ausbf.571623
  • Cilt : 74
  • ISSN : 0378-2921
  • Sayı : 4
  • Sayfa Aralığı : 1203-1231
  • IO Kayıt No : 106378
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi