Merhaba Misafir

Siyaset, ideoloji ve manipülasyon ekseninde medya: 16 Nisan 2017 referandumunun medyaya yansıması üzerine eleştirel bir söylem analizi

PDF

Bu çalışmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişi sağlayan anayasa değişikliği referandumunun yazılı basındaki sunumu ele alınmıştır. Bu çerçevede öncelikle, medyanın sırasıyla siyaset, ideoloji ve manipülasyonla olan ilişkisi irdelenmiştir. Özellikle medya ve siyaset, birbirlerini etkileyen, sınırlayan aynı zamanda birbirlerinden beslenen sembiyotik alana sahip iki kavram iken medya, egemen ideolojinin yeniden üretimi ve ideolojik yeniden üretimin bir unsuru konumundadır. Bu bağlamda medya, ideolojik yeniden üretimi gerçekleştirirken alıcıları etki altına alma, yönlendirme gibi fonksiyonlara sahip olan manipülasyon aracını kullanarak, siyasal söylemler üretmektedir. Bu söylemler, geniş kitleler üzerinde karşılık bulduğu oranda, benzer söylemlerin üretimini de beraberinde getirmektedir. Örneklem olarak farklı ideolojik çizgilere sahip olduğu düşünülen Sabah ve Sözcü gazeteleri seçilerek, ilgili gazetelerin nisan ayından başlanarak, referandum gününden bir gün önce olan 15 Nisan’a kadar ki sayıları manşet haber ve haber metinleri ölçütünde çözümlenmeye çalışılmıştır. Teun Van Dijk’in eleştirel söylem analizi modeline göre yapılan çözümleme sonucunda ilgili gazetelerin haber sunuş şekillerinin, aslında kendi ideolojilerinin yeniden üretimine yönelik olduğu saptanmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.33630/ausbf.571580
  • Cilt : 74
  • ISSN : 0378-2921
  • Sayı : 4
  • Sayfa Aralığı : 1183-1201
  • IO Kayıt No : 106377
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi