Merhaba Misafir

Türkiye-Rusya ilişkilerinin yerel kamuoyuna yansımasına bir örnek: Trabzon basınında Sovyet Rusya ve komünizm algısı (1945-1960)

PDF

Rusya’nın 1945 yılında Türkiye'ye 1925 anlaşmasının geçerliliğini yitirdiğine dair bir nota vermesi, 7 Haziran 1945 tarihinde yeni bir işbirliği antlaşmasının imzalanması için Türkiye'den Kars, Ardahan ve Boğazlardan imtiyaz talep etmesi ve 1946 yılında da Boğazlar konusunda yine Türkiye’ye iki sert nota vermesi ile TürkSovyet ilişkileri Cumhuriyet döneminin en sıkıntılı sürecine girmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak da gerek ulusal gerekse yerel basında “komünizm” ve “Sovyet Rusya” ile ilgili yayınlarda kullanılan üslup gittikçe sertleşmiştir. Trabzon’da bu dönemde yayın yapan gazetelerin haberlerinde, dış gelişmelerin ülke gündemindeki siyasi gelişmelere olumsuz etkileri bir şekilde “komünizm”le bağlantı kurularak okuyuculara aktarılmıştır. Trabzon basınının genel tutumu, Sovyet ve komünizm karşıtlığı, Amerika ve Batı taraftarlığı olmuştur. Bu bağlamda dönemin Trabzon basınının sesi olan “Halk”, “Trabzon”, “Yeniyol”, “Çaykara”, “Demokrat Çaykara”, “Doğu”, “Hizmet” ve “Hakimiyet” gazetelerinden yararlanılarak hazırlanmış olan bu çalışma ile 1945-1960 arası dönemde Trabzon kamuoyundaki “Rusya” ve “komünizm” algısının ortaya konulması amaçlanmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.33630/ausbf.536389
  • Cilt : 74
  • ISSN : 0378-2921
  • Sayı : 4
  • Sayfa Aralığı : 1103-1123
  • IO Kayıt No : 106373
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi