Merhaba Misafir

Devrim teorileri ışığında 2011 Mısır devrimi ve sonrası: Ne tür bir devrim gerçekleşti?

PDF

Önce Tunus’ta başlayarak ardından hızla diğer Arap ülkelerine yayılan “Arap Baharı” adı verilen süreçte Ortadoğu ülkelerinde yaşanan sosyo-politik olayların doğası çeşitli sosyal bilim çalışmalarına konu olmuştur. Bu makale öncelikle iki filozofun (Aristoteles ve John Locke) ve iki politik düşünürün (Edmund Burke ve Alexis de Tocqueville) devrim teorilerini, ardından Marksist devrim çalışmaları okulu ve 20. yüzyıl devrim teorilerini inceleyerek, 25 Ocak 2011 Mısır devriminin hangi devrim teori ve analizleri ile en iyi şekilde anlaşılabileceğini araştırmaktadır. Makalede öncelikle adı geçen devrim teorileri karşılaştırmalı olarak kısaca incelenmiş ve ardından Mısır’da Ocak 2011 ve sonrasında yaşanan hadiseler bu teoriler ışığında anlamlandırılmaya çalışılmıştır. Karşılaştırmalı siyaset bilimi alanında bir çalışma olan makale aynı zamanda Mısır’da 2011 ve sonrasındaki hadiselerin devrim olarak tanımlanıp tanımlanamayacağı meselesini adı geçen devrim teorileri perspektifinden soruşturmaktadır. Makalenin ulaştığı temel sonuç 2011 Mısır devriminin en iyi şekilde 20. yüzyılda Jack A. Goldstone’un sultanî diktatörlüklerin devrilmelerine dair geliştirdiği analizler ve Timur Kuran’ın “kır yangınları” adını verdiği devrim teorisi ile anlaşılabileceğidir.

Yayınlandığı Kaynak : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.33630/ausbf.536294
  • Cilt : 74
  • ISSN : 0378-2921
  • Sayı : 4
  • Sayfa Aralığı : 1011-1035
  • IO Kayıt No : 106368
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi