Merhaba Misafir

‘Sınırsız inovasyon’… hızlı moda ürün tasarımının uluslararası tedarik zincirleri üzerindeki etkisi

PDF

Bu çalışmanın öncelikli amacı, ürün tasarımındaki gerekli değişikliklerin tedarikçilerin performansı üzerindeki etkilerini ele almak ve tedarikçilerin bu etkilerin üstesinden gelmek için kullandıkları stratejileri belirlemektir. Tasarım değişikliğine gidilmesi durumunda tedarikçilerin mevcut durumunu ortaya koymak için vaka analizi metodolojisi uygulanmaktadır. Veriler çoğunlukla yarı yapılandırılmış görüşmelerden toplanmaktadır. Bu araştırmanın bulguları, moda endüstrisinde tasarım değişikliği gereksinimlerinin nasıl değiştiğini ve tedarikçilerin bu değişikliklerden nasıl etkilendiğini ortaya koymaktadır. Tedarikçilerin, tasarım değişikliği gerekliliklerine karşı mevcut durumunun belirlenmesi, bu konu hakkında bir temel oluşturma amacı taşımaktadır. Bundan sonra yapılacak çalışmalar, daha fazla vaka analizi uygulayarak, tasarım değişikliği durumunun en iyi şekilde yönetilmesine ve böyle bir durumda tedarikçiler ve üreticiler için etkili olan yaklaşımlara odaklanmalı; bunları diğer sektörlere de uygulamalıdır. Tasarım değişikliği etkilerinin belirlenmesi hem moda sektöründe çalışanların hem de araştırmacıların durumun olumsuz etkilerini daha iyi anlamalarına ve bu olumsuz etkileri başarılı şekilde yönetmelerine yardımcı olacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi