Merhaba Misafir

Genç yüzücülerde antropometrik, fizyolojik ve fiziksel özelliklerin müsabaka performansına etkisinin araştırılması

PDF

Amaç: Bu çalışmanın amacı düzenli olarak antrenman yapan ve yarışmalara katılan genç yüzücülerin antropometrik ve fizyolojik özelliklerinin kısa ve uzun mesafe müsabaka performansına olan etkisini incelemektir. Materyal ve Metot: Çalışmaya katılmayı kabul eden yüzücülerden, resmi yüzme müsabakasından 2 hafta once antropometrik ölçümler; boy ve kilo ölçümü, uzunluk ölçümleri (büst uzunluğu, bacak uzunluğu, ayak uzunluğu, ön kol uzunluğu, el uzunluğu, uyluk uzunluğu), çap ölçümleri (biakromial çap, biiliak çap, el bileği çapı, ayak bileği çapı), çevre ölçümleri (göğüs çevresi, karın çevresi, kalça çevresi, uyluk çevresi, ayak bileği çevresi, el bileği çevresi, pazu çevresi, ön kol çevresi), deri kıvrım kalınlığı ölçümleri (triceps, suprailliak, chest, abdomen, thigh), fiziksel ölçümler (esneklik testi, el kavrama kuvveti ölçümü) ve fizyolojik ölçümler (solunum kapasitesi, dikey sıçrama, istirahat kalp atımı) alındı. Çalışmamıza en az 3 yıldır aktif olarak antrenman yapan, herhangi bir sağlık sorunu ve sportif yaralanması olmayan 11 yaş grubundan 5 kız ve 3 erkek, 12 yaş grubundan ise 11 kız ve 9 erkek olmak üzere toplam 28 yüzücü katıldı Bulgular: Araştırmanın istatistiksel sonuçlarına göre, 50m ve 400m yüzme mesafesinde ilk 7’ye giren ve giremeyen kız ve erkek yüzücülerin müsabaka performanslarıyla antropometrik, fizyolojik ve fiziksel özellikleri arasında anlamlı fark bulunamadı. (p>0,05). 50m yüzen kız yüzücülerin el uzunluğu ve esneklik değerleri arttıkça yüzme performanslarının da arttığı bulundu (p<0,05). 50m yüzen erkek yüzücülerin büst uzunluğu, esneklik ve sol el kavrama değerleri arttıkça yüzme performanslarının da arttığı bulundu (p<0,05). 400m yüzen kız yüzücülerin karın çevresi değerleri azaldıkça yüzme performanslarının da arttığı bulundu. (p<0,05). 400m yüzen erkek yüzücülerin esneklik değerleri arttıkça yüzme performanslarının da arttığı bulundu. (p<0,05). Sonuç: Antrenörlerin antrenman programlarını planlarken performans açısından antropometrik, fiziksel ve fizyolojik özelliklere dikkat etmesi gerektiği düşünülmektedir. Yüzmede daha farklı performans özellikleri dikkate alınarak bu çalışmanın daha büyük örneklem gruplarında ve daha farklı yaş kategorilerinde tekrarlanması önerilmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Sports, Exercise and Training Science