Merhaba Misafir

“Siyâset”ten örfî hukuka: Siyâset-i şer’iyyenin serüveni

PDF

Makale, İslam hukukunda ulu’l-emre verilen istisnai bir yetki olan “siyasetin” örfi hukuka dönüşme sürecini incelemektedir. Bu bağlamda İslam hukukçularının kavramın mahiyetini belirleme çabalarını ve siyâset-i şeriyye şeklinde terimleşmesini ele almaktadır. İslam medeniyetinde örfi hukukun ortaya çıkışı hakkında ileri sürülen görüşleri ve gerekçelerini değerlendirmektedir. Buna bağlı olarak makale İslam hukukunda vilâyet nitelindeki yöneticilere tanınan “bağımsız bir siyaset alanı düşüncesinin” fıkhi gelişim üzerindeki etkisini tartışmaktadır. Tikel (cüz’î) nassın bulunmayışı düşüncesine dayandırılan bu yaklaşımın yerine bu alanlarda şer’in külli ilke ve maksatlarına dayalı dokrinel çalışmaların yapılması gerektiğini önermektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 10
  • ISSN : 2667-7075
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 425-460
  • IO Kayıt No : 105436
  • Yayıncı : İnönü Üniversitesi