Merhaba Misafir

Belediyecilik faaliyetlerinin hukuk uyuşmazlıklarına etkisi: Arabuluculuk mevzuatı üzerine bir değerlendirme

PDF

Belediyeler sınırları dahilinde yaşayan insanların ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş kamu hizmetleri sunan tüzel kişilerdir. Günümüzde belediyeler alt yapı, sosyal hizmetler, çevre politikaları ve diğer hizmet türlerinde semt sakinlerinin memnuniyetini arttırmak için değişime ayak uydurmak zorundadır. Bu değişim sadece hizmet türlerinde değil hukuki sorunların çözümünde de farklı yöntemlerin denenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Nitekim, belediyecilik faaliyetlerinin toplumsal denetime, katılıma ve şeffaflık ilkelerine uygun olarak icra edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, semt sakinleri ve belediye arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların giderilmesinde alternatif hukuki çözüm yollarının kullanılabilmesi için yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Bu nedenle bu çalışmada, belediyecilik faaliyetleri sırasında ortaya çıkan belli uyuşmazlık çeşitleri gözden geçirilecektir. Aynı zamanda, belediyelerin idari ve adli yargıda sıklıkla taraf olduğu dava ve uyuşmazlık türleri incelenecektir. Ayrıca, bu uyuşmazlıkların alternatif çözüm yollarından biri olan arabuluculuk yöntemiyle çözülmesinin uygun olup olmayacağı ve bunun doğuracağı sonuçlar irdelenecektir.

Yayınlandığı Kaynak : Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.17218/hititsosbil.594471
  • Cilt : 12
  • ISSN : 1308-5107
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2536-4944
  • Sayfa Aralığı : 355-376
  • IO Kayıt No : 105053
  • Yayıncı : Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü