Merhaba Misafir

1975-1984 arası gündem: Kıbrıs Barış Harekâtı ve Türkiye’nin dış politikası

PDF

Bu çalışmada yakın tarihimiz için önemli bir yer tutan 1975-1984 yılları arası Türkiye dış politikası, o dönemin gelişen olayları perspektifinde şekillendirilerek ele alınmıştır. Çalışmada doküman analizi ile alan yazın taraması yapılmıştır. Toplanan veriler anlamlı bütünler halinde, tartışmalı biçimde sunulmuştur. Bahsi geçen yıllarda Türkiye tarih ve politikasını etkileyen mühim olaylar oluşmuştur. Kıbrıs Barış Harekâtı Türkiye’nin iç ve dış politikasını etkilediği gibi günümüze kadar gelen süreçte tartışılan Kıbrıs meselesinin anlaşılması için de önemli bir unsur olma işlevini taşımıştır. Türk-ABD ilişkilerindeki silah amborgosunun uygulanması, SSCB ile ilişkilerin kaynağını da yine bu harekâtın oluşturduğu görülmektedir. Harekât Türk-Yunan ilişkilerini etkilemiştir. Bununla beraber ilişkilerde çoğunlukla Ege Denizi üzerinde yoğunlaşılmıştır. Kıt’a Sahanlığı, Karasuların Genişliği, Hava Kontrol Sahası konularında birçok anlaşmazlık yaşanmıştır. Çalışmada bütün bu sorunlar Türkiye ekseninde incelenmiş ve çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır. Dönemin yapısı ve günümüze yansımaları hakkında değerlendirmeler de yapılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Tarih ve Gelecek Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.21551/jhf.665715
  • Cilt : 5
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2458-7672
  • Sayfa Aralığı : 851-862
  • IO Kayıt No : 104966
  • Yayıncı : Celal Öney