Merhaba Misafir

1898 Andican isyanı

PDF

Bu makalede 1898 yılında Çarlık Rusya’sı hâkimiyetindeki Türkistan’ın Fergana vilayetinin (oblast) Andican şehrinde meydana gelen isyan incelenmektedir. Bu isyan hem Çarlık, hem Sovyet hem de Sovyet sonrası dönemlerde birçok araştırmaya konu olmuştur. Bu dönemlerin tarih yazımlarında isyanın dini mi yoksa sömürgecilik karşıtı saiklerle mi gerçekleştiği tartışılmıştır. Bu makalede isyana sebep olan ana saikler sorgulanacaktır. İsyancıların cihat anlayışı, sömürgecilik karşıtı duyguları bu isyanda rol oynamışsa da, bu araştırmaya göre isyanın ana sebebi Çarlık Rusya’sının Rus göçmenleri Türkistan’a iskan ettirme politikasında mağdur olan konargöçer Kırgızların tepkisidir.

Yayınlandığı Kaynak : Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2014
  • Cilt : 52
  • ISSN : 1300-3372
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 113-137
  • IO Kayıt No : 104695
  • Yayıncı : Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü