Merhaba Misafir

Topçu külliyatının ana kavramlarını birbirine bağlayan düğüm noktası: Madderuh düalitesi

PDF

Nurettin Topçu; içinde yaşadığı cemiyetin sorunlarına yoğunlaşmış, derinlikli çözümler önermiş bir düşünürdür. Topçu, insanlığın ve özelde Türkiye’nin yaşadığı sorunları çeşitli cepheleriyle ele almaktadır. İktisadi, siyasi, itikadı ya da kültürel sahalarda bir takım tıkanıklıklara işaret etmekte, bunlara sebep olan amilleri masaya yatırmaktadır. Yazarın bütün sorunları, maddenin temsil etiği değerlerin ruhsal kıymetlere egemen olmasına irca ettiği söylenebilir. Yazarın önerdiği çözüm ise, maddeye karşı ruhun hâkimiyetini sağlayacak nizamın tesisinde aranmaktadır. İşte bu çalışmada Topçu külliyatı, mihveri olduğu düşünülen madde ve ruh kavramları bağlamında ele alınmıştır. Öncelikle; Topçu’nun maddeye ve ruha yüklediği anlamlar aktarılmış, daha sonra Topçu düşüncesinin ana temaları olarak görülebilecek temel kavramlar bu eksende çözümlenmeye çalışılmıştır. İçerik analizi yöntemine uygun olarak, bu çalışmada hem Topçu külliyatının ana kavram haritası çıkartılmaya, hem de bütün bu kavramları organik bir bütünlük içinde değerlendirmeyi mümkün kılacak bir “okuma biçimi” geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu sayede, bir taraftan yazarın felsefesinin odak noktasına, diğer taraftan külliyatının sinir uçlarına temas etmek amaçlanmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Muhafazakâr Düşünce
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 16
  • ISSN : 1304-8864
  • Sayı : 57
  • Sayfa Aralığı : 81-103
  • IO Kayıt No : 104259
  • Yayıncı : Orient Yayıncılık