Merhaba Misafir

Nurettin Topçu’nun eğitim anlayışında liberal etkiler

PDF

Bu makale Türkiye’de genelde dünya görüşü milliyetçilik ve muhafazakarlıkla ilişkilendirilen ve liberalizm karşıtı olarak yorumlanan Nurettin Topçu’nun eğitim düşüncesini incelemekte ve Topçu’nun liberal eğitim modelini savunan birisi olarak da okunabileceğini öne sürmektedir. Bu iddiayı desteklemek için makale Topçu’nun eğitim üzerine yazdıklarını, nasıl bir öğretmen olduğu üzerine yazılanları ve yazdığı ders kitaplarını incelemektedir. Makalenin Topçu üzerine olan akademik literatüre temel katkısı Topçu’yu liberalizm karşısında konumlandıran yorumlamaların eksik olduğunu göstermesidir. Makale bu katkının yanında Topçu’nun liberal eğitim modelinin günümüz Türkiye’sinde dini cemaatlerde eğitim nasıl olmalı tartışmasına katkıda bulunabileceğini öne sürmektedir. Makale Topçu’nun hür düşünce ile Rönesans arasında kurduğu bağın ve insanın hakikate ulaşmasını engelleyen dış ve iç engellere ilişkin tespitlerinin çağdaş muhafazakârlıkta eğitimle ilgili tartışmalarda bir açılım getirebileceğini vurgulayarak sonlanır.

Yayınlandığı Kaynak : Muhafazakâr Düşünce
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 16
  • ISSN : 1304-8864
  • Sayı : 57
  • Sayfa Aralığı : 43-60
  • IO Kayıt No : 104249
  • Yayıncı : Orient Yayıncılık