Merhaba Misafir

Türk düşüncesinde kimlik kavramına özgün bir bakış: Hilmi Ziya Ülken örneği

PDF

Hilmi Ziya Ülken, Türk düşüncesinde modern kimlik üzerine düşünce refleksi geliştiren düşünürlerden birisi olmuştur. Ülken, modern tümel bir kimliğin arayışı içerisinde olmuştur. Ülken düşüncesinde böyle bir kimlik, metafizik ile bağlantılı olarak değerlendirilmiştir. Metafiziği içeren modern kimlik, sezgi ve bilgi birlikteliğine dayanan ontoloji ve epistemoloji ile dyadolojik metodolojiden oluşmaktadır. Bu açıdan geçmiş, şimdi ve gelecek zamanı içeren modern kimlik, Ülken tarafından tahayyül edilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Muhafazakâr Düşünce
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 16
  • ISSN : 1304-8864
  • Sayı : 57
  • Sayfa Aralığı : 29-42
  • IO Kayıt No : 104246
  • Yayıncı : Orient Yayıncılık