Merhaba Misafir

Fuat Sezgin’in bilimler tarihi paradigması: Gelecek bir geçmiş olarak bilimler tarihinin tahayyülü ve İhsan Fazlıoğlu ile tefekkürü

PDF

Bu makalede Fuat Sezgin’in bilimler tarihi alanındaki çalışmalarının anlamı araştırılmaya çalışılmaktadır. Sezgin’in söz konusu sahadaki çalışmalarının Müslüman tahayyül üzerindeki etkileri tespit edilerek anlaşılmaya çalışılmaktadır. Sezgin’in gelecek bir geçmiş olarak bilimler tarihini tahayyül ettiğini bu yolla da İslam dünyasının yenilmiş ve yok sayılmış ben-idrakinin olgulara dayalı bir rehabilitasyonunu hedeflediği tespit edilmiştir. Makalenin iddiasına göre Sezgin’in bilimler tarihi alanındaki tahkiye çalışmaları ve iddiaları, çalışma yöntemi ve motivasyonu üzerinde tefekkür edilmeyi hak etmektedir. Söz konusu tefekkürün en iyi yollarından birisi olarak kendisiyle aynı ülkeden olan ve kendisi gibi bilimler tarihçisi ve filozof İhsan Fazlıoğlu ile mümkün olacağını düşünmektedir. Fazlıoğlu’nun bilimler tarihinin temelleri ile ilgili felsefi soruşturmalarının Sezgin’in bilimler tarihi tahkiyesinin tefekkürüne giden en iyi yollardan birisi olduğunu düşünmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Muhafazakâr Düşünce
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 16
  • ISSN : 1304-8864
  • Sayı : 57
  • Sayfa Aralığı : 11-28
  • IO Kayıt No : 104244
  • Yayıncı : Orient Yayıncılık