Merhaba Misafir

19. Yüzyıl Şairlerinden Sa‘dullah İzzet ve Divanı

PDF

19. yüzyıl her ne kadar batılı edebiyatın Osmanlıda başlangıcı olarak alınsa da bu yüzyılda klasik Türk şiir geleneğinin örnekleri verilmeye devam etmektedir. 19. yüzyılın ilk yarısında klasik anlayışla şiirler yazan şairlerden biri olan Müderris-zâde Sa‘dullah b. Abdülkerim b. Mustafa Şeyhî 1206/1792 yılında Ankara’da doğmuştur. Hayatının büyük bir bölümünü Ankara ve civarında geçiren şair, Hacı Bayram-ı Velî’nin (ö. 1429) soyundan Müderris-zâde Abdülkerim Efendi’nin oğludur. Sa‘dullah İzzet, eğitimini tamamladıktan sonra Ankara’da naiplik yapmış, ardından İstanbul’a atandığı sıralarda ilm-i nücum eğitimi almıştır. Bu konuya ilgisi hayatı boyunca devam etmiş ve konuyla ilgili risaleler vermiştir. Sa‘dullah İzzet’in nerdeyse her şiir türünden örnekler barındıran hacimli bir divanı vardır. Torunu Mehmed Gâlib tarafından Sa‘dullah İzzet’in ölümünden sonra tertip edilen bu divanın tek nüshası Millet Yazma Eser Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. Ayrıca şairin divanının dışında Bayezid Devlet Kütüphanesi’nde kayıtlı olan mecmuasında da şiirleri bulunmaktadır. Bu makalede Sa‘dullah İzzet ve divanı tanıtılmaya çalışılacak, şiirlerinden örnekler verilecektir.

Yayınlandığı Kaynak : Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2014
  • Cilt : 2014
  • ISSN : 1308-6553
  • Sayı : 12
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 10366
  • Yayıncı : Divan Edebiyatı Vakfı Yayınları