Merhaba Misafir

Bankaların finansal yapısının karlılık üzerindeki etkisi: Özel sermayeli mevduat bankaları üzerine bir inceleme

PDF

Bu çalışmada, Türkiye’nin Bankacılık Sektöründe faaliyet gösteren özel sermayeli mevduat bankalarının karlılık ve finansal yapıları arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu kapsamda Türkiye Bankalar Birliğine kayıtlı 8 özel sermayeli mevduat bankasının 2011-2017 yılları arasındaki yıllık mali tablolarından elde edilen finansal yapı ve karlılık göstergeleri arasındaki ilişki panel veri analizi ile incelenmiştir. Çalışmada bağımlı değişken olarak aktif karlılık ve net faiz marjı kullanılırken, bağımsız değişken olarak toplam kredi, öz sermaye, mevduat ve banka büyüklüğü kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, toplam kredi/aktif toplam ile öz sermaye oranının aktif karlılık ve net faiz marjı üzerinde pozitif etkisinin olduğuna ulaşılmıştır. Toplam mevduat/aktif toplamı oranının aktif karlılık üzerinde etkisinin olmadığı, net faiz marjı üzerinde ise negatif etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Aktif büyüklüğün ise aktif karlılık üzerinde pozitif, net faiz marjı üzerinde negatif etkisinin olduğu tespit edilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi