Merhaba Misafir

[ve ~ ile] biçimbirimlerinin eş değerlikleri üzerine

PDF

Bu makale ve ~ ile biçimbirimlerinin söz diziminde üstlendikleri işlevleri karşılaştırarak kullanım ve anlam açısından eş değerlik durumlarını tartışmak üzere yazılmıştır. Eş değerlik kavramı açısından incelenen iki unsur arasında kaynakların değerlendirmelerine yer verilen ilk bölümde, bu biçimbirimlerin çoğu durumda birbirinin yerini alabildiği dolayısıyla eş değerde kabul edildikleri gözlenmiştir. İkinci bölümde tarihî Türk lehçelerine bakarak bu bağlaçların Türkçeye nasıl yerleştikleri sorgulanmıştır. Türkçenin tarihî lehçelerinde ve’nin bağlama işlevini genellikle karşılayamayan ile’nin Eski Oğuzcanın yazı dili olarak gelişmeye başlamasıyla bağlaçlaştığı görülmektedir. Ancak, tarihî lehçelerde gerekse ölçünlü dilde iki biçimbirimin birleştiricilik şekilleri farklılık taşımakta, birleştirme sırasında ögeler arasında kazandırdığı anlamda ayrılmaların sayıca çokluğu gözlemlenmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Türkbilig
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 2019
  • ISSN : 1302-6011
  • Sayı : 37
  • Sayfa Aralığı : 123-137
  • IO Kayıt No : 103457
  • Yayıncı : Hacettepe Üniversitesi