Merhaba Misafir

Okul öncesi ve ilköğretimde beden eğitimi ve oyun eğitimi: Sistematik derleme

PDF

Çalışmamızda; okulöncesi ve ilköğretimde beden eğitimi ve oyun eğitimi ile ilgili 2009 ve 2019 yılları arasında yayınlanmış akademik çalışmaların gözden geçirilmesi ve çalışmalardan elde edilen verilerin sistematik biçimde incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma 2009-2019 yılları arasında Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tez sorgu sayfasında yayınlanan doktora ve yüksek lisans tezleri ile Dergipark ve Google Akademi’de yayınlanan makaleler; okulöncesi ve ilköğretimde “beden eğitimi” ve “oyun” anahtar kelimelerinin kombinasyonu şeklinde literatür taraması yapılmıştır. YÖK tez sorgu sayfasında okulöncesi ve ilköğretimde; beden eğitimi ile ilgili 548 tezden Üç yüksek lisans tezi, bir doktora tezi, oyun ile ilgili 1661 tezden 30 yüksek lisans tezi, 12 doktora tezi olmak üzere toplam 46 çalışma tespit edilmiştir. Dergi Parkta okulöncesi ve ilköğretimde beden eğitimi ile ilgili 28160 bilimsel makaleden 13, oyun ile ilgili 1649 bilimsel makaleden 32 olmak üzere toplam 45 çalışma tespit edilmiştir. Google Akademikte ise okulöncesi ve ilköğretimde beden eğitimi ile ilgili 17.100 bilimsel makaleden bir, oyun ile ilgili 17.700 bilimsel makaleden 7 olmak üzere toplam 8 çalışma tespit edilmiştir. Okulöncesi ve ilköğretimde beden eğitimi ve oyun eğitimi ile ilgili 2009 ila 2019 yılları arasında yayınlanmış çalışmaların incelenmesi sonucu bu yıllar arasında 53 bilimsel makale, 33 yüksek lisans ve 13 doktora tezi olmak üzere toplam 99 bilimsel çalışma belirlenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.30655/besad.2019.22
  • Cilt : 11
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2602-3644
  • Sayfa Aralığı : 130-138
  • IO Kayıt No : 103305
  • Yayıncı : Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği