Merhaba Misafir

9-13 yaş grubu yüzücülerde 50 m serbest teknik yüzme performansı ile antropometrik ve motorik özellikler arasındaki ilişki

PDF

Araştırmanın amacı, 9-13 yaş grubu yüzücülerde, 50 metre serbest yüzme performansı ile antropometrik ve motorik özellikler arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmaya Düzce Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü sporcularından, 8 erkek (yaş: X̅ = 12,00 ±1,06 yıl, vücut ağırlığı: X̅ = 48,90 ±8,37 kg, boy: X̅ = 155,50 ±8,58 cm) ve 7 kız (yaş: X̅ = 11,00 ±1,29 yıl, vücut ağırlığı: X̅ = 42,77 ±11,57 kg, boy: X̅ = 148,57 ±9,79 cm) toplamda 15 çocuk yüzücü katılmıştır. Araştırmada yer alan yüzücüler, bir yıl yüzme eğitimi alan ve haftada iki gün 2 saat düzenli antrenman yapan sporculardan oluşturulmuştur. Katılımcılara bazı antropometrik (vücut ağırlığı, beden kütle indeksi, boy, el ve kulaç uzunluğu), motorik (sürat, dayanıklılık, esneklik, çeviklik, kavrama kuvveti) ve yüzme performans ölçümleri (50 metre serbest teknik) yapılmıştır. Verilerin analizleri, Pearson Korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir. Analizlerde (p<0.05) güvenilirlik düzeyi kullanılmıştır. Sonuç olarak antropometrik özelliklerden; boy ve kulaç uzunluğu ile 50 metre yüzme performansı arasında negatif ilişki tespit edilmiştir. Motorik özelliklerden; sürat (30 m sprint) ile 50 metre yüzme performansı ve kulaç sayısı arasında pozitif ilişki bulunmuştur. Dayanıklılık ve kavrama kuvveti (sol) ile 50 metre yüzme performansı arasında negatif ilişki bulunmuştur. Bunların yanı sıra kulaç sayısı ile 50 m yüzme performansı arasında pozitif ilişki olduğu görülmüştür. Yüzme antrenörlerine ve beden eğitimi öğretmenlerine, kısa mesafe yüzücüler için yetenek seçiminde boy ve kulaç uzunluğu büyük olan çocukları tercih etmeleri önerilmektedir. Ayrıca, sürat, dayanıklılık, kavrama kuvveti ve kulaç sayısını geliştirecek planlamalar yaparak antrenman yaptırmaları tavsiye edilmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.30655/besad.2019.21
  • Cilt : 11
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2602-3644
  • Sayfa Aralığı : 118-129
  • IO Kayıt No : 103302
  • Yayıncı : Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği