Merhaba Misafir

Çiviyazısı Ve Çin’in Fal Yazıtları

PDF

Yazının icadı, insanoğlunun uygarlaşmaya başlamasının önemli aşamalarından biridir. Tarih boyunca farklı kültürler, farklı yazı sistemleri oluşturmuştur. Çiviyazısı, Hiyeroglif ve Çin yazısı bunların önemli örneklerindendir. Çiviyazısı M.Ö. 4000’li yılların sonlarında Mezopotamya’da yaşamış olan Sümerliler tarafından icat edilmiştir. Eski Önasya’da farklı diller konuşan halklar tarafından da benimsenmiş ama günümüze kadar gelememiştir. Fal Yazıtları, Çince’nin bilinen en eski yazı sistemidir. Fal Yazıtlarındaki imlerin zaman içinde gelişmesiyle günümüzde kullanılan Çin yazısı formuna ulaşılmıştır. Bu yüzden Fal Yazıtlarına şu anki Çin yazısının ve imlerin temelidir diyebiliriz. Bu çalışmada, çok eskiye dayanan Çiviyazısı ve Fal Yazıtları ele alınarak incelenmeye çalışılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2014
  • Cilt : 0
  • ISSN : 1300-1582
  • Sayı : 37
  • eISSN : 2148-8657
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 10323
  • Yayıncı : Erciyes Üniversitesi Yayınları