Merhaba Misafir

1652-53 Tarihli Şer’iye Sicili'ne Göre Temeşvar

PDF

1552'de Osmanlı eyalet merkezi haline getirilen Temeşvar, 1718'e kadar, 166 yıl Osmanlı idaresinde kalmıştır. Çalışmamızda 1652-53 yıllarına ait Temeşvar Şer'iye Sicili incelenmiştir. Bu sicilin aslı Bosna Hersek'te Saraybosna Tarih Arşivi'nde muhafaza edilmiş olup, bir nüshası da İSAM (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi) Şer'iye Sicilleri Kataloğu'nda bulunmaktadır. Söz konusu sicil günümüzde Romanya toprakları içerisinde yer alan Temeşvar'a ait tek Kadı Sicili'dir. Bu makalede eyaletin genel idarî durumu yansıtılmakla birlikte, Temeşvar'ın 17. yüzyıl ortalarındaki sosyal ve kültürel yaşamına dair yeni bilgiler ortaya çıkarılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Karadeniz Araştırmaları (KaraM)
  • Yıl : 2015
  • Cilt : 12
  • Sayı : 45
  • eISSN : 2536-5126
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 10309
  • Yayıncı : KaraM Araştırma ve Yayıncılık